Wolontariat Europejski

Wolontariat Europejski, w skrócie EVS (European Voluntary Service) jest drugą akcją Programu „Młodzież w Działaniu”. Umożliwia wolontariuszom podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. Daje młodym wolontariuszom szansę wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczeń w nowych dziedzinach, poznania języka obcego i innej kultury. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaszkolną. W ramach EVS młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat mogą spędzić za granicą okres od 2 do 12 miesięcy, nieodpłatnie pomagając przy realizacji różnych projektów na rzecz społeczności lokalnej. w szczególnych sytuacjach możliwy jest udział młodzieży w wieku 16 – 17 lat. Projekty mogą dotyczyć szeregu zagadnień takich, jak środowisko naturalne, kultura i sztuka, zajęcia z dziećmi, młodzieżą i ludźmi starszymi, zapobieganie rasizmowi i narkomanii, świadomość europejska, sport i rekreacja oraz wiele innych. Program jest szansą dla każdego młodego człowieka niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych czy stanu zdrowia. Wolontariusz nie musi mieć żadnych kwalifikacji ani doświadczenia, nie musi znać żadnego języka obcego na określonym poziomie (o ile nie wymaga tego Organizacja Goszcząca czyli gospodarz projektu) i Organizacja Wysyłająca, która przeprowadza rekrutację. Jedynymi kryteriami są tu silna motywacja, wiek i obywatelstwo jednego z Krajów Programu (lub, dla wolontariuszy spoza Krajów Programu, posiadanie karty czasowego lub stałego pobytu). Osoba, która chciałaby zostać wolontariuszem powinna  zgłosić się do Organizacji Wysyłającej oraz znaleźć odpowiadający jej projekt EVS w internetowej bazie danych. Młody człowiek może uczestniczyć w projekcie EVS tylko jeden raz. Wyjątek stanowią projekty krótkoterminowe gdyż po zrealizowaniu projektu krótkoterminowego możliwy jest udział w projekcie długoterminowym. Każdy wolontariusz, którego projekt został zaakceptowany przez Narodową Agencję (polską lub zagraniczną) zobowiązany jest do uczestniczenia w cyklu szkoleń dla wolontariuszy EVS. Szkolenia te realizowane są przez każdą Narodową Agencję w Krajach Programu i są one bezpłatne dla wolontariusza. Więcej informacji na: www.mlodziez.org.pl

 

Decydując się na wolontariat musisz jednak pamiętać, że to nie jest wycieczka zagraniczna, ale ciężka praca, w nowym, odmiennym środowisku. Dlatego tak ważne jest, aby świadomie wybrać działanie zgodne z Twoimi zainteresowaniami i jednocześnie odpowiadające Twoim możliwościom.

Gdzie szukać organizacji goszczących?
Spis wszystkich akredytowanych organizacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.
My jesteśmy Tutaj.

Jesteś zainteresowany(a) wyjazdem? Znalazłeś(aś) interesujący Cię projekt w bazie danych organizacji akredytowanych?
Wyślij do nas swoje CV w języku angielskim oraz list motywacyjny na adres: volunteer@laja.pl