Czesko-Polski Festiwal Filmów Outdoorowych 2013

PL

Czesko-Polski Festiwal Filmów Outdoorowych 2013 to konkursowy przegląd filmów, który odbędzie się w dniach 20-23 listopada 2013 w pomieszczeniach Zamku Cieszyn.

Program festiwalu TUTAJ

Terminy emisji filmów oraz imprez towarzyszących dla szkół:
20. – 23.11. – godz. 8:00 – 14:00 projekcje filmów, spotkania, warsztaty
Dla publiczności:
20.11. godz. 18:00 – uroczyste rozpoczęcie festiwalu oraz seans filmowy
20.11. godz. 20:00 – seans filmowy lub spotkanie z gościem festiwalu
21-23.11. godz. 16:00, 18:00 i 20:00 – seanse filmowe lub spotkania z gośćmi festiwalu

Pokaz filmowy dla zaproszonych gości: 20.11. o godz. 16:00

Podczas zaplanowanego na cztery dni festiwalu wyświetlane będą przede wszystkim czeskie i polskie filmy (chcemy w ten sposób promować twórczość filmową sąsiadujących z sobą krajów), ale także inne zagraniczne filmy o tematyce podróżniczej, przygodowej czy sportów ekstremalnych, filmy o życiu w odległych krajach i ich kulturze. Pokażemy widzom różne ciekawe, niezwykłe miejsca naszej planety, przedstawimy kulturę i mentalność ich mieszkańców, odkrywając często zakątki, do ktorych normalny „śmiertelnik“ nie ma dostępu. Wiele filmów zawiera także treści społeczne i niesie duży ładunek emocjonalny. To bardzo specyficzny i wyjątkowy rodzaj twórczości filmowej – nic w przedstawianych obrazach nie jest fikcją, to co widz ogląda, to rzeczywiste, realne wydarzenia. Właśnie dlatego są tak wyjątkowe i niepowtarzalne. Filmy zagraniczne wyświetlane będą w oryginalnym brzmieniu, z polskimi napisami.

Podczas festiwalu przewidziane są spotkania z czeskimi i polskimi osobistościami sportów outdoorowych oraz podróżnikami, będzie również wystawa fotografii z górską tematyką, których autorem jest alpinista Leopold Sulovský – pierwszy Czech, który zdobył Mt. Everest. Organizatorzy zaprosili też polskiego alpinistę Krzysztofa Wielickiego, który jako piąty człowiek na świecie zdobył wszystkie ośmiotysięczniki oraz wielu innych ciekawych gości.

Do udziału w festiwalu zapraszamy zarówno polską, jak i czeską publiczność, chcemy bowiem zainicjować spotkania „sąsiadów“ o podobnych zainteresowaniach, takich jak podróże, poznawanie nowych miejsc, przygoda. Poprzez te spotkania, czy to podczas seansów filmowych czy na spotkaniach z gośćmi festiwalu, chcemy stworzyć okazję do nawiązania bezpośrednich, osobistych kontaktów, które w przyszłości być może zaowocują dalszymi wspólnymi inicjatywami mieszkańców regionu. Chodzi nam też o propagację sportu, podróżowania, poznawania nowych miejsc i nowych, ciekawych ludzi o odmiennym stylu życia i kulturze. To wszystko uczy tolerancji i wymaga umiejętności pokonywania przeszkód w drodze do zamierzonego celu.

W godzinach przedpołudniowych przygotowujemy program dla szkół, dzieci i młodzieży, którego celem jest przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania sportem, podróżowaniem, pokonywaniem przeszkód.

Festiwal składa się z 4 konkursowych i 1 pozakonkursowej kategorii:
A. film o tematyce sportowej i przygodowej – sporty w przyrodzie (outdoor)
B. filmy o tematyce górskiej i alpinistycznej
C. filmy przygodowe – sporty wodne
D. filmy podróżnicze
E. filmy poza konkursem

W każdej kategorii konkursowej wyróżnione zostaną najlepsze filmy, przyznana będzie też główna nagroda publiczności (na podstawie głosów oddanych w ankiecie przez widzów festiwalu). Poza tym w programie znajdą się również filmy nie biorące udziału w konkursie – kategoria N.

Program festiwalu  TUTAJ

Katalog festwiwlu TUTAJ

Festiwal współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wspierany przez Euroregion Silesia – CZ w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

europejski fundusz rozwoju regionalnego

„Międzynarodowy Festiwal Filmów Outdoroowych, partner Czesko-Polskiego Festiwalu Filmów Outdoorowych”

 

EN