12 smaków świata

PL

Projekt „12 smaków świata” jest inicjatywą młodzieżową realizowaną w ramach programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wśród jego uczestników wiedzy na temat innych kultur.

W projekcie został zapalanowane następujące działania:

  1. Opowieści podróżnika – 12 cyklicznych spotkań w formie pokazów filmowych, prelekcji, wykładów i dyskusji, których tematem przewodnim będzie zaznajomienie się z odrębną kulturą.
  2. Droga herbaty – 12 warsztatów mających na celu zapoznanie uczestników z różnymi rodzajami herbaty, krajami z których ona pochodzi, rolą  jaką odgrywa dla rdzennych mieszkańców oraz tradycyjnymi sposobami jej przyrządzania.
  3.  Czar czarki – 2 warsztaty ceramiczne (technika raku + szkliwienie + wypał).
  4.  Smaki świata – 12 warsztatów kulinarnych przedstawiających tradycyjne potrawy i ich zastosowanie w różnych częściach świata.
  5. Akcja Miejska – warsztaty artystyczne, ruchowe i muzyczne, które odbędą się podczas multikulturowego festiwalu „Święto Herbaty”.

Do przewidywanych efektów projektu należą:
– przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom
– uwrażliwienie młodzieży na problemy innych ludzi
– rozwój pasji i zainteresowań
– podniesienie świadomości na temat problemów globalnych
– integracja i mobilizacja młodzieży w celu podejmowania działań edukacyjnych
– uzyskanie cennych doświadczeń dla grupy organizacyjnej

Czas realizacji: styczeń 2013 – luty 2014
Miejsce: Cieszyn / Český Těšín

logo
Projekt ten jest realizowany  przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

EN

The theme of the project ” 12 Flavours Of The World” is cultural diversity - getting to know traditions of various countries, nations.

The main objective is to enhance the participants knowledge and understanding of other countries in the world, to conteract stereotypes and prejudices, to sensitize young people to de problems of the inhabitants of other continents, to raise awareness of global issues, strengthen the sense of social responsibility, as well as to integrate and mobilize the youth of Cieszyn Silesia to be active on both sides of the border.

The project will take the following actions:

  1. The story of travelers - 12 meetings, workshops, film shows, discussions about different cultures, which have in common thetradition of drinking tea and tea culture.
  2. The story of tea - 12 short workshops aims at familiarize the participants with various types of way to brew tea.
  3. Ceramic meetings – two workshops where young people create their own cup for tea by raku technique.
  4. Flavours of the world - 12 workshops around movement, art and cuisine.
  5. Urban action – workshops in cities – art, happenings, music during tea festival "Święto Herbaty".

Doing this project we planned:

- to see stereotypes about the other cultures - to see that some people have biggest problems than we have - to see how people handle with their problems in the other cultures - to create passion for tea culture

- to get new skills (organize event, to present our subculture)